Anlita NIVIS PLUMA arkitektstudio

“Att utöva sin kreativitet fritt, däri finner du lyckan.”
(Aristoteles)

Nivis Pluma arkitektstudio grundades år 2004. Att arbeta enbart vid skrivbordet kändes inte som ett bra sätt att bli delaktig i arbetsprocessen, utan tvärtom begränsande för en arkitekt. I resten av Europa, är arkitektens roll mer komplex och varierad. Utöver att vara idégivare och projektör, leder arkitekten konsultgruppen och är ansvarig för bygget och projektets ekonomi.

På Nivis Pluma tycker vi om att följa projekten från början till slut, under alla dess steg: gestaltning, projektering, upphandling samt under byggtiden. Vi ser det som ett bra sätt att kunna ha kontroll på arbetet och samtidigt som en unik möjlighet att vidareutbilda sig i “vardagsskolan”. Arkitekten kommer ofta med sin vision som bara genom ett bra samarbete med konsulter och entreprenörer (vilka finns i vårt etablerade nätverk) kommer att ta rätt form. Det är viktigt att inte tappa bort målet under projektets gång: att överlämna ett resultat som känns tillfredställande för beställaren. Med enklare ord: En nöjd kund.

Till höger: Renovering av hiss i kontorshus på Drottninggatan.

hisskorg